Barns rädsla för naturkatastrofer

Naturkatastrofer är skrämmande upplevelser för de personer som råkar ut för dessa. Det kan ta många år innan man återhämtar sig och de skrämmande synintryck som etsats sig fast i sinnet bleknar bort. Det är därför inte förvånande att barn kan behöva speciell hjälp efter en traumatisk händelse. Det finns fyra saker barn är speciellt rädda för efter en katastrof och det är att bli lämnade ensamma, att skiljas från sin familj, att katastrofen ska hända igen och att någon ska skadas eller dö. Några av råden för att hjälpa barnen är att hålla ihop familjen och ta sig tid att förklara situationen. Att uppmuntra barnet att tala om vad den har upplevt och att låta barnen ta del i uppröjningsarbetet.